Tuesday, September 27, 2016

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1763532
http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1763532
http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1763532
Galle   nam  mea   place   3      mathaka   thiya   ganna.  [1]Rumassala      Mountain.  and    Unavatuna    beach[near    valley    devaly]--------[2]Galle    fort   [3]Koggala       dupath[4]  Udugama    road   eke    gihilla    ------Kannaliya   ---------Neluwa---------Sinharaja   yata   yanna.  SINHARAJA     JUNGLE   EKE   THIYENAVA       mihibata     surapurak    vage      village   ekak-----river   eka   side   eken   gala   yana   athara,  anith    side   eken    sundara     diya   ali    gala    basi.   Hatara   vatinma    asenne     sundara      water    fall    sound   ekaya.  Ema    village   eke     water   service   ganne    natural    diya   ali   valini.  Ehi   tap   vala   karama    natha.   Enam   samada    sama    vita       water      thibey.  Puduma    sundarathvak    athi   ema   village    ekata   giyoth      ehi   padinchi    veemata    hithei.   Ehi   vasiyanata      svayan   poshitha     arthika    ratavak    atha.  Vagavata    mul   thana    dei.  Podi  lamainge   laga   pava   money   yahamin    atha.  Colombo   vala   thiyena    siyalu   five  star    hotel,  Mema     Sinharaja      jungle    village    eken   paradavai.